Klimakrisen og naturens tilbagegang truer med radikalt at ændre livsbetingelserne for os selv og for de mange arter af dyr og planter, som vi deler denne verden med. Her er Danmarks Naturfredningsforenings vigtigste bud på, hvad der skal til for at vende udviklingen.

Hvad kan du gøre?

Gør valget grønt!

Vi spørger kandidaterne om de vil støtte en grøn generationskontrakt.

Her kan du skrive direkte til dine lokale kandidater og bede dem forpligte sig på at stemme for de nødvendige tiltag, som skal til for at bremse klimaforandringerne, sikre mere plads til naturen og en højere beskyttelse af vores drikkevand.

Spørg politikerne her

Hvis vi skal nå at vende udviklingen, kræver det, at vi handler inden for de næste fire år. Derfor er folketingsvalget vores generations vigtigste. - Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening