Halvdelen af det danske grundvand er påvirket af sprøjtegifte. Når først grundvandet er forurenet, er løbet kørt. Vi risikerer at miste en af vores mest værdifulde naturressourcer: det rene drikkevand.

Hvad skal der til?

  • Et forbud mod at sprøjte der, hvor drikkevandet dannes og pumpes op.
  • En bedre og mere effektiv godkendelsesprocedure af sprøjtegifte. Sprøjtegift, der anvendes i Danmark, skal testes i Danmark.
  • Kommunerne skal have ret til at påbyde et straks-forbud mod sprøjtegift i boringsnære områder samt i følsomme indvindingsområder, hvor drikkevandet dannes.

Vi arbejder for et sprøjtefrit Danmark

Danmarks Naturfredningsforening arbejder løbende for at få et forbud mod de mest skadelige sprøjtegifte. Aktuelt arbejder vi for et forbud mod de farligste insektgifte og ukrudtsmidlet Roundup.

Det er vores ambition, at vi i Danmark over tid totalt udfaser brugen af sprøjtegift i landbruget, i private haver og i den offentlige sektor.

Læs mere

I vores folder 'Plads til naturen' kan du læse mere om vores forslag til et grønnere Danmark.

Download folderen her


Drikkevandet er truet af sprøjtegift