Den største trussel mod natur og biodiversitet i Danmark er manglen på plads, hvor naturen kan udfolde og forandre sig uden indblanding.

Danmark er suveræn bundskaber i EU når det kommer til beskyttet natur.

Vi er et de lande i verden, hvor landbruget beslaglægger den største del af landearealet.

Og størstedelen af vores skovareal i Danmark er produktionsskov, hvor skovhugst og tømmerproduktion fortrænger truede arters levesteder.

Vi har brug for politisk handling nu, hvis naturen tilbagegang skal vendes til fremgang.

Hvad skal der til?

  • Vi skal have 20 større, vildere og mere selvbærende naturområder
  • Vi skal have mere urørt skov
  • Vi skal have mere beskyttet natur i Danmark
  • Vi skal omlægge landbrugsjord til natur
  • Vi skal forbyde farlige insektgifte

Læs mere

I vores folder 'Plads til naturen' kan du læse mere om vores forslag til et grønnere Danmark.

Download folderen her


Naturen har brug for mere plads