Klimaforandringerne er ved radikalt at ændre vores livsbetingelser her på jorden. Hvis vi skal forhindre de værste konsekvenser, skal vi handle nu.

Folketingsvalget 2019 er din mulighed for at stemme på de politikere og politiske partier, der vil gøre en forskel for klimaet.

Her kan du se Danmarks Naturfredningsforenings forslag til den kommende regering.

Hvad skal der til?

  • Danmark skal yde sit bidrag til at nå Parisaftalens mål
  • Der skal sættes femårige delmål mindst 15 år frem
  • Klimahensyn skal integreres i samtlige politikker
  • Klimarådet skal styrkes og sikres uafhængighed
  • Danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger og være en drivkraft i international klimapolitik
  • Der skal indføres en klimaskat, så vi fremmer klimavenlig adfærd

Læs mere

I vores folder 'Plads til naturen' kan du læse mere om vores forslag til et grønnere Danmark.

Download folderen her